Om Thymol

Thymol (även stavat tymol) kan du köpa av oss. Thymol framställs genom att timjan och andra aromatiska växter skakas med uppvärmd natronlut varvid vattenlösligt tymolnatrium bildas. Genom utspädning med varmt vatten utskiljs olika lösta kolväten, som kan frånfiltreras och ur lösningen frigörs thymol genom tillsats av saltsyra. Tillsats av vattenborttagande medel som tar bort vattnet ur lösningen, destilleras och därefter kristalliseras. Härvid avskiljs thymol som stora färglösa kristaller, som har en doft av timjan och en aromatisk, brännande smak.

Thymol kan utvinns både på ett naturligt sätt men det tillverkas också syntetiskt för att förse de globala behoven. Kvalitén är densamma.

Thymol används i beredningar som sträcker sig från doftämnen i desinfektionsmedel/rengöringsmedel till tandkräm, munvatten, salvor, livsmedel och i början av 2000-talet började Thymol användas mot varroakvalstret i bisamhällen.

 

Några kända produkter som innehåller Thymol är till exempel Listerine där den används som en antiseptisk ingrediens och i Vicks Vaporub där den har en slemutdrivande, slemlösande och kramplösande effekt vid rethosta och bronkit vid inandning i ett förkylningsångbad. Thymol används också som ett svampdödande ämne i hårschampo.

Lukt: Thymol har en skarp, ren doft som påminner om timjan.
Utseende: Vitt till svagt gula kristaller.
Lösligt i: Alkohol och Oljor.
Olöslig i: Vatten och DPG.
Vanliga användningsområden: Thymol förekommer naturligt i många eteriska oljor. Det används som ett smakämne i livsmedel, godis och används också i kroppsvårdsprodukter.
Kemisk Formel: C10H14O
CAS-nummer: 89-83-8
Smältpunkt: 51 ° C